• PROIECTAM
  • RETELE/SISTEME DE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE
  • CAPTARI DE APA DIN FORAJE, FRONTURI DE CAPTARE SI SI DRENAJE
  • STATII DE EPURARE A APELOR UZATE
  • STATII DE POMPARE

  • ELABORAM
  • STUDII DE PREFEZABILITATE SI FEZABILITATE
  • EXPERTIZE TEHNICE
  • PROIECTE TEHNICE
  • DETALII DE EXECUTIE
  • CAIETE DE SARCINI

Inginer Hidro
Telefon:0723526852
E-mail:Studiiapa@yahoo.com