• ELABORAM
  • STUDIU HIDROGEOLOGIC PENTRU FORAJE DE APA EXPERTIZAT DE INHGA
  • STUDIU HIDROGEOLOGIC EXPERTIZAT DE INHGA
    PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI A
    PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROGEOLOGICĂ

Inginer Hidro
Telefon:0723526852
E-mail:Studiiapa@yahoo.com

SUNTEM O INSTITUTIE PRIVATA SPECIALIZATA IN ELABORAREA DOCUMENTATIILOR PENTRU FUNDAMENTAREA SOLICITARII AVIZULUI/AUTORIZATIEI DE GOSPODARIRE A APELOR ELABORATE CONFORM ORDIN NR. 891/2019 PENTRU AUTORIZATIA DE GOSPODARIRE A APELOR SI ORDIN NR. 828/2019 PENTRU AVIZUL DE GOSPODĂRIRE A APELOR

DOMENII DE ATESTARE

a) Intocmirea studiilor hidrogeologice

b) Elaborarea documentatiilor pentru obtinerea avizului/autorizatiei de gospodarire a apelor

I.) STUDIU HIDROGEOLOGIC PENTRU FORAJE DE APA INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE CONTINE UN STUDIU HIDROGEOLOGIC PRIVIND EXECUTIA UNU FORAJ DE APA?

- cerceteaza şi interpreteaz date existente (la autorităţi locale şi/sau central) în zona viitoarei captări: foraje existente, date de exploatare, disfuncţiuni, cunoştinţe existente despre stratele existente din zonă;

- evitentiaza date obţinute prin metodele: geoelectrică, microseismică, alte metode nedistructive prin care se poate pune în evidenţă: adâncimile la care sunt cantonate stratele de apă subterană, calitatea apei subterane;

- rezultatele studiului preliminar trebuie să pună în evidenţă: estimarea configuraţiei viitoarei captări; estimarea complexităţii şi extinderii studiului hidrogeologic definitiv;

2.PENTRU CE ESTE NEVOI DE UN STUDIU HIDROGELOGIC?

- pentru dimensionarea lucrărilor de captare pentru ape subterane care se va face în concordanță cu studiul hidrogeologic preliminar, respectiv concluziile referatului de expertiză elaborat de INHGA;

II.) STUDIU HIDROGEOLOGIC PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI A PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROGEOLOGICĂ
INTREBARI SI RASPUNSURI

1.UNDE SE INSTITUIE ZONA DE PROTECTIE SI PERIMETRE DE PROTECTIE HIDROGEOLOGICA?

- În jurul lucrarilor de captare, constructiilor si instalatiilor destinate alimentarii cu apa potabila, surselor de apa potabila destinate îmbutelierii, surselor de ape minerale utilizate pentru cura interna sau pentru îmbuteliere, lacurilor si namolurilor terapeutice, se instituie zone de protectie sanitara si perimetre de protectie hidrogeologica, în scopul prevenirii pericolului de alterare a calitatii surselor de apa si, respectiv, a lacurilor si a namolurilor terapeutice.

2.CE OBIECTIVE SUNT SUPUSE STUDIULUI HIDROGEOLOGIC PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI A PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROGEOLOGICĂ ?

a) sursele de ape subterane sau de suprafata, precum si captarile aferente acestora folosite pentru alimentarea centralizata cu apa potabila a populatiei, a agentilor economici din industria alimentara si farmaceutica, a unitatilor sanitare si social-culturale, constructiile si instalatiile componente ale sistemelor pentru alimentare cu apa potabila;

b) zacamintele de ape minerale si captarile aferente acestora utilizate pentru cura interna sau pentru îmbuteliere, instalatiile de îmbuteliere si instalatiile de exploatare a namolurilor terapeutice;

c) lacurile si namolurile terapeutice;

d) captarile de ape subterane sau de suprafata folosite pentru îmbutelierea apei potabile, alta decât apa minerala naturala.

3.CARE SUNT ZONELE DE PROTECTIE ?

a) zona de protectie sanitara cu regim sever;

b) zona de protectie sanitara cu regim de restrictie;

c) perimetrul de protectie hidrogeologica.

4.CINE POATE ELABORA STUDIUL HIDROGEOLOGIC PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI A PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROGEOLOGICĂ ?

- Dimensiunile si configuratia zonelor de protectie se stabilesc de catre unitatile atestate de autoritatea publica centrala din domeniul apelor, prin studii hidrogeologice elaborate în conformitate cu instructiunile privind delimitarea zonelor de protectie sanitara si a perimetrului de protectie hidrogeologica, aprobate prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale din domeniul apelor; zonele de protectie astfel stabilite se reprezinta cartografic pe planul de situatie în sistem Stereo 70 al lucrarilor respective, la o scara corespunzatoare, cu precizarea masurilor de protectie impuse în conformitate cu prezentele norme.

LEGISLATIE PRIVND STUDIUL HIDROGEOLOGIC PRIVIND DELIMITAREA ZONELOR DE PROTECŢIE SANITARĂ ŞI A PERIMETRULUI DE PROTECŢIE HIDROGEOLOGICĂ