• ELABORAM STUDII DE FUNDAMENTARE PENTRU PUG
  • ACTUALIZAREA SUPORTULUI TOPOGRAFIC
  • CONDITII GEOTEHNICE SI HIDROGEOLOGICE
  • INFRASTRUCTURA TEHNICO-EDILITARA
  • PROTECTIA MEDIULUI, RISCURI NATURALE SI ANTROPICE

Inginer Hidro
Telefon:0723526852
E-mail:Studiiapa@yahoo.com