• ELABORAM DOCUMENTATII TEHNICE IN MUN. TARGOVISTE SI IN JUDETUL DAMBOVITA
  • STUDII TOPOGRAFICE
  • CADASTRU, INTABULARE, ALIPIRE, DEZMEMBRARE PENTRU TERENURII SI CONSTRUCTII
  • REAMBULARI TOPOGRAFICE
  • RIDICARI TOPOGRAFICE
  • DETERMINARI GPS

Inginer Topograf
Telefon:0735028338
E-mail:iachiritescu@gmail.com

I.) TIPURI DE DOCUMENTAŢII CADASTRALE INTREBARI SI RASPUNSURI

1.CE ESTE DOCUMENTATIA CADASTRALA?

- Documentaţia cadastrală este ansamblul înscrisurilor tehnice, juridice şi administrative necesare înregistrării imobilului la cerere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară, prin care se constată situaţia reală din teren.

2.CARE SUNT TIPURILE DE DOCUMENTATII CADASTRALE SI CONTINUTUL ACESTORA?

- Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi:

a) documentaţie pentru prima înscriere în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară;

b) documentaţie pentru actualizarea informaţiilor cadastrale ale imobilelor înscrise în evidenţele de cadastru şi carte funciară:

* înscriere/radiere construcţii;

* modificare limită;

* modificare suprafaţă;

* actualizare categorii de folosinţă/destinaţii pentru o parte din imobil;

* repoziţionare;

* actualizarea altor informaţii cu privire la imobil.

c) documentaţie de identificare a amplasamentului imobilului situat pe alt UAT decât cel în evidenţa căruia a fost înregistrat în cartea funciară;

d) documentaţie întocmită în vederea atribuirii numărului cadastral, fără înscriere în cartea funciară;

e) documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;

f) documentaţie de prima înregistrare UI;

g) documentaţie pentru apartamentare;

h) documentaţie pentru subapartamentare/alipire UI;

j) documentaţie pentru reapartamentare;

g) documentaţie în vederea reconstituirii cărţii funciare pierdute, distruse sau sustras;